Brugebetingelse

Det er nødvendigt, at du accepterer betingelserne for at bruge siderne på slankeklub.dk.

De er beskrevet her.

Hvis du ikke kan acceptere alle disse betingelser, kan du ikke bruge siderne, og skal ikke melde dig ind i klubben.


JURIDISKE BETINGELSER FOR MEDLEMSKABET

Ansvarsfraskrivelse 

Informationer på slankeklub.dk må ikke bruges som erstatning for professionel rådgivning eller behandling af autoriseret læge eller anden relevant fagperson, når en sådan er nødvendig. De må heller ikke bruges til at stille diagnoser eller fastlægge behandling.

Materialerne på slankeklub.dk er udelukkende til informations- og undervisningsbrug.

De råd, tips eller forslag du læser om på siderne — eller evt. modtager fra en slankekonsulent, eller via ”Spørg eksperter” i klubben — kan og må på igen måde træde i stedet for nødvendig lægebehandling, og de må på ingen måde erstatte de råd og anvisninger, du evt. får fra din læge eller anden sagkyndig.

De medlemmer, der vælger at rådgive andre — enten som almindeligt medlem eller som ekspert under ”Spørg Eksperter — er ikke ansat af eller uddannet af slankeklub.dk

Vi kan ikke garantere, at de råd og den vejledning, du evt. modtager af andre i klubben, er korrekte eller de bedste for dig.

Det er helt dit eget valg og eget ansvar, om du vil følge de råd og den vejledning, du eventuelt modtager i eller via slankeklub.dk

Hverken slankeklub.dk/John Buhl eller andre tilknyttet slankeklubben kan direkte eller indirekte gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af oplysninger og informationer, du modtager på eller via dette websted.

Slankeklub.dk må kun bruges af personer over 18 år, og du må naturligvis ikke udgive sig for en anden person. Du må heller ikke på anden måde opgive urigtige data, når du opretter en profil eller sender meddelelser på webstedet.

Brugernavn og password er personlige og må ikke videregives til andre.

Slankeklub.dk er ikke ansvarlig for kommunikation eller materiale, som brugerne sender til hinanden.

Du kan på webstedet skrive i din dagbog, i debat, til andre i klubben mv. Du har selv ansvaret for, hvad du skriver, og kan blive gjort ansvarlig for det og skal således overholde gældende lovgivning.

Du kan hjælpe os med at holde en ordentlig og anstændig tone ved at gøre os opmærksom på indlæg, der strider mod god skik og brug. Vi forbeholder os ret til at fjerne indlæg uden varsel.

Alle personlige data, vi får fra vores websted, anvendes udelukkende i din interesse, og behandles naturligvis fortroligt og i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning.

Når du indmelder dig, sker der en registrering af de personlige oplysninger, som du angiver i en lukket database hos os. Disse oplysninger gemmes fra det øjeblik, du melder dig ind.

Du kan når som helst skrive til os og blive fjernet fra vor database, hvis du ønsker det.

Vi videregiver ikke personoplysninger til udenforstående tredjepart uden, at du udtrykkeligt har givet tilladelse til det.

Vi opbevarer dine oplysninger så sikkert som det efter rimelighedens grænser lader sig gøre.

Selv om vi beskytter dine data, kan vi ikke garantere 100 % for ukrænkelig sikkerhed. Vi kan heller ikke garantere for følgerne af eventuelt brud på sikkerheden, og vi kan på ingen måde stilles til ansvar for dette.

Når kommunikationen som led i dit medlemskab foregår over Internettet, kan der i uheldige tilfælde forekomme komplikationer, som vi ikke kan gøres ansvarlig for.

Opstår der problemer på vores side gør vi naturligvis hvad vi kan for at udbedre dem så hurtigt som muligt.

Ingen mundtlig eller skriftlig information fra slankeklub.dk eller en coach, kostvejleder, slankekonsulent eller andre tilknyttet klubben eller medlem i klubben indebærer nogen form for garanti.

Slankeklub.dk frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for undersøgelse af og/eller rigtigheden af information fundet på webstedet, eller links til/fra tredjepart, der ikke er forbundet med os.

Du må ikke bruge dit medlemskab til at hverve medlemmer til anden slankeklub, klienter til en klinik o.l., og det er ikke tilladt at vejlede i eller forsøger at markedsføre medicin, fedmeoperationer, skønhedsoperationer, slankeprodukter e.l.

Du bliver medlem for selv at modtage og give støtte og opbakning til et sundt og sikkert vægttab — ikke af andre grunde!


Indholdet af slankeklub.dk's websted og ansvarsfralæggelse

Vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på slankeklub.dk er korrekte og ajourførte. Vi er imidlertid ikke forpligtet til at gøre dette. Indholdet stilles til rådighed uden garanti for rigtigheden af oplysningerne i det. Brugeren gøres udtrykkeligt opmærksom på, at webstedet kan indeholde typografiske fejl samt oplysninger, der er forkerte, ufuldstændige eller forældede. Brugen af oplysninger, der gives på dette websted, foregår udelukkende på brugerens ansvar.


Links til og fra tredjeparters websteder

Slankeklub.dk fralægger sig derfor ethvert ansvar mht. links fra dette websted til tredjeparters websteder, og fralægger sig desuden ansvaret for alle resultater, der opnås gennem brugen af tredjeparters websteder.

Slankeklub.dk forbeholder sig ret til når som helst at opdatere eller ændre ovennævnte betingelser. Det anbefales derfor, at du læser de gældende betingelser fra tid til anden.

Alle rettigheder til indhold på webstedet tilhører slankeklub.dk/John Buhl, og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden skriftlig tilladelse fra os.